De KinderBijbelIndex


Op deze website zijn de verhalen uit ruim twintig kinderbijbels in kaart gebracht. Zoekt u een specifiek bijbelverhaal voor kinderen? Hier vindt u de kinderbijbel waarin dit verhaal wordt verteld. U kunt zoeken op de naam van het bijbelverhaal of op het bijbelboek en het hoofdstuk waarin het verhaal in de Bijbel is terug te vinden.

Deze site richt zich met name op leerkrachten van de basisschool en op leiding van kindernevendiensten in de kerk. Maar ook ouders, kinderen en andere belangstellenden kunnen hier informatie vinden over de bijbel en over de verschillende kinderbijbels die op de markt zijn.

De noodzaak van het vertellen van bijbelverhalen beperkt zich niet tot de geloofsopvoeding van een kind. Bijbelverhalen spelen een grote rol in onze cultuur, zoals bijvoorbeeld in de kunst of in onze feestdagen. Waarom zou u wel een mythologisch verhaal uit de Griekse oudheid vertellen, maar een bijbels verhaal mijden? Bijbelverhalen vormen een fundament in onze, van oorsprong christelijke, samenleving en zijn het vertellen zeker waard! En het beperkt zich niet tot de christelijke wereld. De bijbelverhalen uit het Oude Testament spelen ook binnen het jodendom een zeer grote rol. Het Oude Testament (de Tenach) vertelt de geschiedenis van het volk van Israël en het ontstaan van het jodendom. Ook in de islam komen veel verhalen voor die in het jodendom en christendom, volledig of in grote lijnen, identiek zijn. Voorbeelden zijn de profeten Ibrahiem (Abraham), Noeh (Noach), Joesoef (Jozef), Ajoeb (Job), Joenoes (Jona) en Isa (Jezus). Op deze site zijn ook enkele boeken met vertellingen uit de islam opgenomen.

Mocht u als leerkracht (of ouder) enigszins onbekend zijn met de bijbel, maar u wilt de kinderen in uw klas (of uw eigen kinderen) wel belangrijke verhalen uit de christelijke (of joodse, of islamitische) cultuur meegeven, dan kan ik me voorstellen dat u het grote aanbod van verhalen niet welke u moet kiezen. Daarom heb ik een selectie gemaakt van de bijbelverhalen waarvan ik vind dat ieder kind in Nederland ze gehoord moet hebben, onafhankelijk van het geloof of levensovertuiging waarin het kind wordt opgevoed.

Kars Oomkes (info@kinderbijbelindex.nl)